Up

Finnmark Fylkesrederi og FFR Transp ... (2)

  Gudvangen Ferry Norway 1954 1970 Risawoleska 92a
  Vargoy Ferry Norway 1994 1998 Hydra Ku-Mo-18