Up

Mitsui O.S.K., Tokio (1)

  Shin Sakura Maru Passenger Japan 1972 1981 H & B C-35